Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MANUFAKTURA CHLEBA

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.manufakturachleba.pl;
 2. wszystkich osób, które śledzą fanpage Manufaktura Chleba na Facebooku oraz Instagramie;
 3. wszystkich osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Manufaktura Chleba na www.manufakturachleba.pl

jest Manufaktura Chleba Anna Chodzikiewicz sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-430) przy ul. Brzeskiej 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000820279, posiadająca numer REGON: 385128233, numer NIP: 8992873651 (“Manufaktura Chleba”).

Kontakt z Manufakturą Chleba jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail zamowienia@manufakturachleba.pl

 • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.manufakturachleba.pl:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które śledzą fanpage Manufaktura Chleba na Facebooku oraz Instagramie
 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Manufaktury Chleba (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Manufaktura Chleba:
 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.manufakturachleba.pl:
 • przez okres 3 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 1. osoby, które śledzą fanpage Manufaktura Chleba na Facebooku oraz Instagramie
 • do czasu aż pozostajesz obserwatorem naszego fanpage.
 1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Manufaktura Chleba:
 • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało ostatnie zamówienie.

 • KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.manufakturachleba.pl:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 1. osoby, które śledzą fanpage Manufaktura Chleba na Facebooku oraz Instagramie
 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Manufaktura Chleba:
 • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Manufaktury Chleba;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Manufakturę Chleba w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 • TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Manufaktura Chleba ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Manufaktury Chleba (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 • PROFILOWANIE

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • STATYSTYKI STRONY FACEBOOK

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające.. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej www.manufakturachleba.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej:

Typ Nazwa Cel Trwałość
Statystyczne & analityczne _ga Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics do tworzenia unikalnych ID Twojej sesji. Używamy ich aby zbierać dane statystyczne na temat sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z naszej strony. 2 lata
_gat 1 dzień
_gid
_hjid Pliki cookies używane przez Hotjar do tworzenia unikalnych ID i zapewnienia, że informacje statystyczne na temat Twojego sposobu korzystania z naszej strony są prawidłowo zbierane. Pliki cookies od Hotjar pozwalają nam zbierać anonimowe i zagregowane dane na temat sposobu korzystania z naszej strony i umożliwiają nam ocenę, które z elementów naszej strony są najczęściej wykorzystywane. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce cookies Hotjar. Sesja
_hjTLDTest Sesja
Reklama _fbp Pliki cookies wykorzystywane przez Facebooka aby dostarczać usługi reklamowe. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce cookies Facebook’a 3 miesiące
fr

 

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

 • ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANUFAKTURA CHLEBA

Regulamin określa zasady korzystania, w tym dokonywania zakupów, w sklepie internetowym Manufaktura Chleba dostępnym pod adresem manufakturachleba.pl („Sklep”).

 • DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

  1. Formularz Zamówienia – formularz, za pomocą którego Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie, dostępny pod adresem https://www.manufakturachleba.pl/jak-zamawiac/#zamowienie-form;
  2. Klient – Konsument, który korzysta ze Sklepu, w tym, składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży;
  3. Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Manufaktura Chleba, dostępna pod adresem https://www.manufakturachleba.pl/polityka-prywatnosci/;
  5. Produkty – przedmioty, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży;
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Manufaktura Chleba;
  8. Sklep – sklep internetowy Manufaktura Chleba, dostępny pod adresem https://manufakturachleba.pl/jak-zamawiac/;
  9. Sprzedawca – Manufaktura Chleba Anna Chodzikiewicz sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-430) przy ul. Brzeskiej 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000820279, posiadająca numer REGON: 385128233, numer NIP: 8992873651;
  10. Strona Sklepu – witryna internetowa dostępna pod adresem manufakturachleba.pl;
  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Produkty;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży, które Klient składa za pomocą Formularza Zamówienia.
 • WYMOGI TECHNICZNE
  1.  Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
   1. komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript;
   2. aktywny adres e-mail.
 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
   1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
   2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
   3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem [_adres URL podstrony z Regulaminem_]. Klienci mogą również pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk.
   4. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY
  1. Klient rozpoczyna składanie zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówień.
  2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży należy wypełnić cały Formularz Zamówień zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi Klientowi na ekranie oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
  4. Po wybraniu wszystkich interesujących Produktów i wskazaniu ich ilości, Klient powinien – w oparciu o informacje wyświetlane na stronie:
   1. uzupełnić Formularz Zamówienia o niezbędne dane, w szczególności dane teleadresowe Klienta;
   2. wybrać sposób odbioru Zamówienia oraz wynikający z tego sposób płatności;
   3. zaakceptować i wysłać Zamówienie do Sprzedawcy klikając przycisk “Wyślij”.
  5. Składając Zamówienie za pomocą przycisku “Wyślij”, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu.
  6. Po wysłaniu Zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia szczegółów Zamówienia oraz dostępności Produktów. Umowę traktuje się za zawartą po uzgodnieniu szczegółów Zamówienia z Klientem i potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza Zamówienie kontaktując się z Klientem w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia.
  7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu. Dodatkowo Regulamin wysyłany jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 • PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
  1. Sklep oferuje następujące metody płatności:
   1.       przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
   2. płatność przy odbiorze.
  2. Sklep oferuje następujące metody dostawy Produktów:
   1. odbiór osobisty Produktów przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy;
   2. dostawa Produktów przez Sprzedawcę na terenie Wrocławia;
   3. przesyłka pocztowa lub kurierska.
  3. Sklep oferuje dostawy Produktów wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  5. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu w dostawie. Jeżeli Produkt zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu.
  6. Opłata za Zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności:
   1. następuje po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sklep;
   2. następuje w momencie odbioru Produktów przez Klienta.
  7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy. Koszt dostawy i płatności jest zawsze widoczny dla Klienta w Formularzu Zamówienia, na etapie składania Zamówienia.
  8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Sprzedaż na rzecz Klientów, którzy są Konsumentami jest dokumentowana zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.
  10. Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sklep metodach płatności i dostawy oraz ich cenach znajdują się w Formularzu Zamówienia.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Sprzedawca informuje, że Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży  ze względu na to, że towary sprzedawane przez sklep to rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu i mające krótki termin przydatności do spożycia.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności.
  2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 • REKLAMACJE
  1. Klient ma prawo złożyć reklamację:
 • na piśmie na adres Sprzedającego – Wrocław (50-430), ul. Brzeska 18a,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@manufakturachleba.pl,
 • lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem: https://www.manufakturachleba.pl/kontakt/.
  1. Reklamacja Klienta powinna obejmować:
 • informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady;
 • podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
  1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego // na adres partnerów / sklepu Sprzedającego. Lista partnerów / sklepów Sprzedającego jest dostępna https://www.manufakturachleba.pl/nasze-miejsca/.
  2. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  3. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@manufakturachleba.pl
  4. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
  1. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 • ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
  4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • ZMIANY REGULAMINU
  1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:
   1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;
   2. zmiany funkcjonalności Strony Sklepu lub zasad działania Sklepu, która wpływa na treść Regulaminu.
  2. Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klienci otrzymają informację o planowanych zmianach:
   1.  po wejściu na stronę internetową Sklepu; lub
   2. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 • KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 
  1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:
   1. drogą pocztową: Wrocław (50-430), ul. Brzeska 18a;
   2. za pomocą poczty e-mail: biuro@manufakturachleba.pl;
   3. telefonicznie: +48 792 639 846.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
  2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.